اخبار

تیم دارت شرکت توگا به نمایندگی از کارگران استان البرز نایب قهرمان کارگران کشور در سمنان شد

تیم دارت شرکت توگا به نمایندگی از کارگران استان البرز نایب قهرمان کارگران کشور در سمنان شد
تیم دارت شرکت توگا به نمایندگی از کارگران استان البرز نایب قهرمان کارگران کشور در سمنان شد و موفق به دریافت کاپ قهرمانی این دوره از مسابقات گردید.
۱۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۹