اخبار

جلسه هماهنگی برگزاری کارگاه آموزشی تسهیل گری اشتغال در رسته بوم گردی استان البرز برگزار شد

جلسه هماهنگی برگزاری کارگاه آموزشی تسهیل گری اشتغال در رسته بوم گردی استان البرز  برگزار شد
جلسه هماهنگی کارگاه آموزشی تسهیل گری اشتغال در رسته بوم گردی استان البرز با حضور پرهام رضایی نسب رئیس اداره کارآفرینی اداره کل تعاون،کاروفاه اجتماعی استان ونیز کارگزار طرح تکاپو ونمایندگان فنی وحرفه ای، میراث فرهنگی ،پارک علم وفناوری ونیز شهرداری کرج جهت هماهنگی دراین اداره صبح روز دشنبه 14 ابان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه رئیس اداره کارآفرینی اداره کل در خصوص رسته های طرح تکاپو بر اساس ظرفیتهای استان در حوزه اشتغالزایی توضیحاتی داده وگفت : با توجه به وضعیت جغرافیایی استان البرز در خصوص گردشگری وبومگردی وبر اساس  رسته های تعیین شده اشتغال در طرح تکاپو مقرر شده است جهت فعالان این عرصه یک کارگاه اموزشی تسهیل گری اشتغال در رسته بوم گردی استان با کمک سایر دستگاههای مرتبط برگزار گردد.

وی ادامه داد : در این خصوص از پیشنهادات دستگاههای مرتبط در این جلسه در خصوص برگزاری این کارگاه اموزشی ونیز تسهیل گری در موضوع  بومگردی در استان استقبال می نماییم.

در ادامه جلسه دکتر پورنقدی کارگزار طرح تکاپو در خصوص ظرفیتهای اشتغال در بخش گردشگری مطالبی را بیان نمود

همچنین مقرر گردید در اذرماه جاری این کارگاه اموزشی با همکاری دستگاههای ذیربط دریکی از سالنهای شهرستان کرج به تعداد 150 نفر برگزار گردد وزمینه های اشتغال در این خصوص فعال گردد.

۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۰۱