اخبار

نشست مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با کارشناسان تشکلات کارگری

نشست مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با کارشناسان تشکلات کارگری
نشست مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور حسین فلاح نژاد سرپرست مدیریت روابط کار ونیز محرمعلی بخشعلی زاده رئیس تشکلات وکارشناسان حوزه تشکلات کارگری وکارفرمایی این اداره کل صبح روز یکشنبه 6 ابان ماه در اداره کل برگزار شد ومسائل ومشکلات این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس خلیلی در ابتدای این جلسه ضمن تاکید بر ایجاد ،تقویت ،تثبیت وتوانمند سازی تشکلات وشوراهای اسلامی کار در محیطهای کار وتولید استان از سوی حوزه تشکلات این اداره کل گفت : تشکلات کارگری بعنوان بازوی مهم مشورتی ادارات کل تعاون ،کار ،در محیطهای کار وتولید در جهت کمک به توسعه و پیشرفت تولید ،اشتغال و پیشگیری از تنشهای کاری در واحدهای اقتصادی و تولیدی نقش بسزایی ایفا می نمایند.

وی افزود : به منظور دقت وانسجام بخشی به امور تشکلات کارگری در ابتدای سال مقرر گردید امور تشکلات کارگری هر شهرستان در همان اداره بوسیله کارشناسان ذیربط صورت پذیرد تا بتوان نظارت بیشتری بر امور مرتبط با تشکیل شوراهای اسلامی کار و سایر تشکلات کارگری در محیطهای کار وتولید اعمال گردد که در حال حاضر کارشناسان شهرستانی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 70 شورای اسلامی در استان مشغول به فعالیت می باشند بر ایجاد وتشکیل شوراهای اسلامی جدید در کارخانجات وسایر تشکلات کارگری مشابه در کنار حفظ تعداد موجود در سالجاری تاکید نمود.

مهندس خلیلی بیان داشت : باورم بر این است که بصورت ویژه باید برای رفع مسائل متعدد جامعه کارگری از سوی کارشناسان تشکلات اداره کل تعامل لازم در جهت توانمند سازی وآموزش تشکلات ونیز پیشگیری از بحرانهای کار و تولید و نیز آگاهی از مشکلات کارگران وکارفرمایان از طریق شوراها اسلامی و تشکلات کارگری صورت پذیرد و در این راستا هر یک از کارشناسان اداره کل در هر حوزه ای می بایست با عمل به تعهدات واهداف وزارت متبوع واداره کل در اجرای قوانین ومقررات نهایت تلاش خود را در جهت اعتلای سازمان ونیز خدمت به جامعه کار وتولید به کار گیرند.

در ادامه این جلسه همچنین محرمعلی بخشعلی زاده رئیس اداره تشکلات کارگری وکارفرمایی گزارشی از وضعیت تشکلات کارگری ،شوراهای اسلامی کار،نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی صنعتی استان وبرنامه های این اداره در جهت توانمند سازی تشکلات ارائه وکارشناسان تشکلات ادارات شهرستانی مسائل ومشکلات خود را بیان نمودند.

۶ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۴۱