اخبار

جلسه دوم آموزش قانون کار با موضوع قراردادکار جهت اعضای مراجع حل اختلاف استان برگزار شد

جلسه دوم آموزش قانون کار با موضوع قراردادکار جهت اعضای مراجع حل اختلاف استان برگزار شد

دومین جلسه دوره آموزشی قوانین کار (فصل دوم) با موضوع قراردادکار جهت اعضای مراجع حل اختلاف استان البرزدر حوزه روابط کار روز پنجشنبه 26 مهرماه درسالن اداره تعاون ،کاررورفاه اجتماعی شمال کرج با تدریس کارشناسان مدرس اداره کل برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان کارفرمایان،کارگران واعضای مراجع حل اختلاف استان البرز حضور داشتند مباحث انواع قرارداد،مفاد قرارداد،قرارداد دائم،موقت ،آزمایشی موضوع ماده 12 قانون کار تشریح و تدریس گردید.

شایان ذکر است این دوره آموزشی در سه جلسه وبه میزان ساعت 44 ساعت برگزار می گردد.

۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۲۳