اخبار

جلسه اول آموزش قانون کار با موضوع شرایط کار جهت اعضای مراجع حل اختلاف استان برگزار شد

جلسه اول آموزش قانون کار با موضوع شرایط کار جهت اعضای مراجع حل اختلاف استان برگزار شد

اولین جلسه دوره آموزشی قوانین کار (فصل سوم) با موضوع شرایط کار جهت اعضای مراجع حل اختلاف استان البرزدر حوزه روابط کار روز پنجشنبه 19 مهرماه درسالن اداره تعاون ،کاررورفاه اجتماعی شمال کرج با تدریس کارشناسان مدرس اداره کل برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگان کارفرمایان،کارگران واعضای مراجع حل اختلاف استان البرز حضور داشتند مباحث شرایط کار،حق السعی،ساعات کار، تعطیلات ومرخصی ها،شرایط کار زنان ونوجوانان تشریح و تدریس گردید.

شایان ذکر است این دوره آموزشی در سه جلسه وبه میزان 44 ساعت برگزار می گردد.

۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۴۲