اخبار

جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری استان البرز برگزار شد.

جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری استان البرز برگزار شد.
جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری استان البرز با حضور مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ،حسین فلاح نژاد سرپرست مدیریت روابط کار و نادر میرزایی سرپرست اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری این اداره کل و نیز نمایندگان تامین اجتماعی وفنی و حرفه ای واداره کل تعاون،کار استان وکارشناسان این ادارات کل در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان روز شنبه 21 مهرماه برگزار گردید.

مهندس خلیلی در خصوص این جلسه اظهار داشت : این جلسه با هدف ایجاد تعامل و هماهنگی بیش از پیش فی ما بین دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای قانون بیمه بیکاری و حذف و به حداقل رساندن اختلاف نظر در این خصوص و حذف ناهماهنگی در تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان بیمه بیکاری در کمیته های دو نفره در استان، بصورت ماهیانه 4 جلسه تشکیل می دهند .

در این جلسه مهندس خلیلی ضمن تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی در خصوص بیمه بیکاری ونیز راهنمایی مقرری بگیران در خصوص بازگشت به چرخه کار واشتغال اظهار کرد :  ما باید سعی کنیم مقرری بگیران ضمن آگاهی از حق بيمه بیکاری در سنوات خدمت خود آموزش های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار را فرا گیرند تا دوباره بتوانند جذب بازار شده و به چرخه کار و تولید بازگردند .

در این جلسه کمیته همچنین ضمن بررسی پرونده های بیمه بیکاری ، در خصوص موانع و مشکلات موجود فی مابین سه دستگاه مربوطه نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

۲۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴