اخبار

دومین جلسه شورای راهبردی کمیته های پنجگانه تحول اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان برگزار شد

دومین جلسه شورای راهبردی کمیته های پنجگانه تحول اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان برگزار شد
دومین جلسه شورای راهبردی کمیته های پنجگانه تحول اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز با حضور مهندس خلیلی مدیرکل این اداره کل ودبیران واعضای کمیته های پنجگانه تحول اداری روز شنبه 14 مهرماه جاری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سهراب آزادگانیان رئیس گروه آمار،انفورماتیک ،تحول اداری وبودجه ودبیر شورای راهبردی  اداره کل گزارشی از فعالیتهای این شورا و نیز عملکرد کمیته های اداره کل و سایت برته با معیار تحقق 70 درصدی ماموریتها در شش ماهه اول سال 97ارائه داده و امارهای سامانه های ارزیابی عملکرد را تشریح نمود.

وی در خصوص فعالیتهای کمیته های پنجگانه اداره کل در سالجاری اظهار داشت : مسئولین واعضای کمیته های تحول اداری باید بر اساس ساختار کمیته ها برنامه ریزی واقدامات مناسب را اجرایی نمایند زیرا برای هر یک از کمیته ها بر اساس برنامه های ابلاغی پیش بینی صورت گرفته است و در قالب شاخصهای عمومی دستگاه باید فعالیتها و صورتجلسات ومصوبات آنان مستندسازی وارائه گردد.

در ادامه مهندس خلیلی در خصوص اهمیت وجود کمیته های تحول اداری اظهار داشت : کمیته های تحول اداری اداره کل بعنوان اتاق فکر در جهت اصلاح بهینه فرآیندهای اداری،بهره وری ،تغییرات ساختاری عملکرد،تسهیل وبهینه سازی خدمات رسانی وایجاد رضایتمندی مردم از خدمات این دستگاه در استان فعالیت مینماید لذا انتظار می رود اعضای کمیته ها مستندات ،مصوبات وفعالیتهای کمیته خود را هر سه ماه یکبار در قالب شاخصهای عمومی سازمان ارائه نمایند تا پس از جمعبندی لازم در پایان سال بعنوان مستندات ارزیابی عملکرد اداره کل به استان ووزارت متبوع ارائه گردد.

وی در خصوص اهمیت جایگاه میز خدمت در تسریع فرایندهای ارائه خدمت به مردم گفت :  میز خدمت با هدف تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی وجلوگیری از فساد اداری در دستگاههای دولتی ایجاد گردیده وکارمندان با اعتقاد خدمت به مردم باید در این میزها خدمت رسانی نمایند که البته در این اداره کل فرایندهای قابل ارائه در میز خدمت احصا گردیده و زیرساخت الکترونیک ودولت الکترونیک آن نیز در دست ایجاد وخدمات بصورت سریعتر برای مراجعان صورت خواهد گرفت.

مهندس خلیلی همچنین روند فعالیت کمیته های نظام پیشنهادات، خودارزیابی عملکرد ادارات تابعه و سلامت اداری وصیانت از حقوق شهروندی را در سال گذشته مطلوب اعلام نمود و ابراز داشت : اداره کل توانسته است در زمینه های آموزش،اقامه نماز،صیانت از حقوق شهروندی در استان برتر  و نیزدر اشتغال روستایی جزو سه استان برتر کشور قرار گیرد که امید است فعالیت این کمیته ها وسایر کمیته های تحول اداری در سالجاری بیش از گذشته منجربه تحول اساسی در فرآیندهای اداری وتحقق اهداف ابلاغی و خدمات رسانی مطلوب ورضایتمندی مردم در استان گردد.

وی در ادامه با تاکید براهمیت مستندسازی اقدامات اداره کل در جهت آگاهی مردم ومسئولان استانی ووزارتی از اقدامات موثر این اداره کل در ارزیابی عملکردها خاطر نشان کرد : در این اداره کل خدمات وفعالیتهای بسیاری صورت می پذیرد که باید مستند سازی مدون وجامعی از فعالیتهای انجام گرفته کارشناسان وروسا در ادارات ستادی واجرایی صورت پذیرد و همکاران ومدیریتهای اداره کل باید در این زمینه با حوزه ارزیابی عملکرد همکاری نموده ومستندات هر واحد را جهت جمع بندی به مسئول این حوزه ارائه نموده تا در پایان سال بصورت گزارشی به استان ووزارت متبوع ارائه گردد.

در پایان این جلسه مسئولین واعضای کمیته های تحول اداری ضمن گزارش فعالیتها،مصوبات و جلسات کمیته های خود ، پیشنهاداتی در خصوص بهتر شدن فعالیتهای کمیته ها در سالجاری مطرح نمودند ومصوباتی صادر گردید.

۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۹:۵۴