اخبار

درخصوص تعیین وضعیت پرونده های دیوان عدالت اداری؛ نشست مدیرکل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان البرز با روسای ادارات تابعه این اداره کل برگزار شد.

درخصوص تعیین وضعیت پرونده های دیوان عدالت اداری؛ نشست مدیرکل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان البرز با روسای ادارات تابعه این اداره کل برگزار شد.
نشست مدیرکل تعاون,کارورفاه اجتماعی استان البرز با روسای ادارات تابعه این اداره کل و نیز حسین فلاح نژاد سرپرست مدیریت روابط کار ومحسن یاوری رئیس روابط کار اداره کل تعاون ,کاراستان درخصوص تعیین وضعیت پرونده های دیوان عدالت اداری؛ روز شنبه مورخ 14 مهرماه جاری برگزار گردید.

مهندس خلیلی جایگاه دیوان عدالت اداری را در جلوگیری از تضییع حق در صدور آرا مهم اعلام نمود و گفت: آنچه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملاک عمل در ارزیابی عملکرد بخش روابط کار ادارات استانی مد نظر می باشد کمترین میزان آرا نقض شده در دیوان عدالت اداری است و باید روند صدور آرا به نحوی باشد که نقض آرایی در دیوان صورت نگیرد و یا به حداقل ممکن برسد.

دراین جلسه همچنین مقرر گردید پرونده های دیوان عدالت هر شهرستان طی سازوکاری که برای شماره گذاری پرونده ها از سوی مسئولین حوزه روابط کار اداره کل تعیین خواهد شد توسط روسای ادارات شهرستان و در محل اداره شهرستان پیگیری وبررسی گردد وروسای ادارات شهرستانی در خصوص صدور ارا, تنظیم لایحه و اعتراض به نقض رای در هیات بدوی با تفویض اختیار از سوی مدیرکل در ادارت خود در شهرستان اقدام نمایند.
۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۴۹