اخبار

در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز؛ جلسه رسیدگی به وضعیت اتحادیه تعاونیهای مسکن کارکنان دولت استان البرز برگزار شد.

در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز؛ جلسه رسیدگی به وضعیت اتحادیه تعاونیهای مسکن کارکنان دولت استان البرز برگزار شد.
نشست رسیدگی به وضعیت اتحادیه تعاونیهای مسکن کارکنان دولت البرز با حضور مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ونیز مهندس مختاری رئیس اتاق تعاون و اعضای هیات مدیره این اتحادیه در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان عصر روز یکشنبه 8 مهرماه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان در خصوص وضعیت این اتحادیه توضیحاتی را بیان نموده وهدف از برگزاری این جلسه را بررسی و تصمیم گیری وجمع بندی در خصوص تعیین وضعیت اعضا ومنابع مالی تعاونیهای عضو اتحادیه مذکوراز طریق برگزاری مجمع اعلام کرد.

در ادامه محمد مختاری رئیس اتاق تعاون استان نیزگزارشی از اقدامات وپیگیریهای هیات مدیره این اتحادیه در خصوص کارشناسی وتجمیع منابع مالی ونیز تعیین تکلیف املاک تعاونی در کرج وتصمیم اعضا در خصوص اجرای پروژه عام المنفعه تعاونی نیز گزارشی ارائه نمود .

همچنین اعضای هیات مدیره این اتحادیه نیز مشکلات ،پیشنهادات ونقطه نظرات خود را در خصوص تعیین تکلیف وضعیت اتحادیه  وتعاونیهای عضو آن بیان نموده ومصوباتی تصویب شد.

 

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۴۲