اخبار

با حضور نمایندگان دستگاههای متولی اسیبهای اجتماعی استان؛ اولین جلسه کارگروه رصد آسیب های اجتماعی اداره کل تعاو ن ،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

با حضور نمایندگان دستگاههای متولی اسیبهای اجتماعی استان؛  اولین  جلسه کارگروه رصد آسیب های اجتماعی اداره کل تعاو ن ،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.
اولین جلسه کارگروه رصد آسیبهای اجتماعی اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان البرز با حضور حسین فلاح نژاد مدیر امور اجتماعی و مریم صاحبی رئیس اداره آسیبهای اجتماعی این اداره کل ونیز نمایندگان ادارات مرتبط استان روز چهارشنبه 4 مهرماه در اداره کل برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه حسین فلاح نژاد مدیر امور اجتماعی ورفاه اداره کل به شناخت انواع آسیب ها و  اهمیت  آن در جوامع امروزی ، و راههای پیشگیری و کنترل آسیب ها و راههای اطلاع رسانی و ارائه آموزش لازم به مخاطبین پرداخته وگفت : با پیشرفت جوامع متاسفانه اسیبهای اجتماعی نیز به شکلهای جدیدتر رشد پیدا میکنند وباید در خصوص مقابله وپیشگیری از این آسیبها روشهای نوین با استفاده از آموزشهای بروز را بکار گرفت.

وی افزود : تعدد دستگاه ها و وزارتخانه ها به عنوان متولی پیگیری کاهش آسیب های اجتماعی و مبارزه با آن لزوم سیاستگذاری یکسان را می طلبد ودراین خصوص برای نتیجه بهتر در برخورد وپیشگیری از اسیبهای اجتماعی باید از موازی کاری ها کاسته شود به همین منظور در برنامه ششم توسعه کشور، سیاستگذاری وهدفگذاری در خصوص اسیبهای اجتماعی به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی سپرده شده است.

فلاح نژاد با اشاره به ماده 80 برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد : بر اساس این قانون همه دستگاه های اجرایی مربوطه باید اقدامات خود را مصروف به برنامه های پیشگیرانه از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها کنند.

وی همچنین از اقدامات مهم اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز در بخش پیشگیری از اسیبهای اجتماعی در جامعه کار وتولید نام برده گفت : این اداره کل تفاهم نامه همکاری در جهت اموزشهای پیشگیرانه اسیبهای اجتماعی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری  استان ونیز تفاهم نامه درجهت اموزش اسیبهای اجتماعی در فضای مجازی با پلیس فتای استان منعقد نموده و در حوزه اجتماعی اداره کل نیز بطور مرتب آموزشهای پیشگیرانه در خصوص اعتیاد و مهارت زندگی و فرهنگ کار شایسته در واحدهای تولیدی وکارگری استان در حال اجرا می باشد.

وی همچنین در جهت تعامل دستگاههای متولی اسیبهای اجتماعی در کشور از راه اندازی سامانه بانک اطلاعات آسیبهای اجتماعی از سوی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی  خبر داد وگفت : با توجه به دستورالعمل وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی دستگاههای متولی اسیبهای اجتماعی در استانها می توانند تمام مستندات مرتبط با اقدامات پیشگیرانه اسیبهای اجتماعی اعم از آموزشها ،نمایشگاه،مقالات،پژوهشها وسایر موضوعات مرتبط را در این سامانه وارد نمایند که البته ماهانه توسط وزارت متبوع مستندات رصد وجمع بندی و در جهت اقدامات کلان کشوری در این خصوص تصمیم سازی میگردد.

مدیر امور اجتماعی اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز بر لزوم هفتگی برگزاری جلسه کارگروه رصد آسیب های اجتماعی با حضور متولیان پیشگیری از اسیبهای اجتماعی استان تاکید نمود و گفت : این کمیته می تواند در خصوص معضلات اجتماعی استان راهبری نموده و نتایج آن منجر به تصمیمات سازنده در جهت داشتن جامعه ای سالم وپویا در کشور واستان گردد.

این نشست با هدف تشریح برنامه وزارت متبوع  درجهت رصد اخبار اقدامات استانی در حوزه آسیب های اجتماعی و انتشار آن در سایت آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،ارتباط با مسئولین حوزه اجتماعی، تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت آسیب های اجتماعی در استان و ارتباط با اساتید دانشگاهی مرتبط با حوزه های اجتماعی ، دریافت وارسال گزارش علمی ،مصاحبه و مقاله و انتشار در این زمینه در سایت مذکور بانشانی Http://Asibha.mcls.gov.ir تشکیل گردید وموارد برای مدعوین تشریح گردید.

همچنین در این جلسه نمایندگان ادارات کل کمیته امداد، فنی وحرفه ای،بهزیستی ،تامین اجتماعی ،بازنشستگی ونیز معاونت پیشگیری از وقع جرم دادگستری،پلیس فتا،نیروی انتظامی ،دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه خوارزمی ،شهرداری کرج وکانون بازنشستگان کرج نیز حضور داشته و ضمن گزارشی از فعالیتهای دستگاه ذیربط خود در زمینه اسیبهای اجتماعی به ارائه پیشنهادات پرداختند.

۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۱۴