اخبار

با حضور مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز؛ جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک آموزش وپرورش کرج برگزار شد.

با حضور مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز؛ جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک آموزش وپرورش کرج برگزار شد.
جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه یک با حضور مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز ومسئولان حوزه تعاون این اداره کل ونیز هیات مدیره،پیمانکار طرح و نمایندگان اعضای تعاونی مذکور عصر روز سه شنبه 3 مهرماه در اداره کل برگزار گردید ومشکلات این تعاونی به بحث وبررسی گذاشته شد.

در ابتدای این جلسه محمد علی محمد مدیر امور تعاون اداره کل به تشریح مسائل ومشکلات این تعاونی از ابتدا پرداخته و از اقدامات بخش تعاون اداره کل درخصوص رسیدگی به مطالبات اعضای این تعاونی که دارای مشکلاتی شده اند گزارشی ارائه داد.

در ادامه رئیس هیات مدیره این تعاونی نیز در خصوص مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه ساخت مسکن از سوی تعاونی مطالبی را بیان نمود و گفت : علیرغم تاکیدات به پیمانکار طرح، متاسفانه این پروژه در خصوص انشعاب آب وبرق و گاز و مواردی مانند نصب اسانسور و دیگر موارد داخلی ساختمان دچار مشکلاتی است که امیدواریم با تدابیر اداره کل تعاون استان بتوانیم به توافقی با اعضا وپیمانکار دست یافته وپروژه را به اتمام رسانیم.

در این جلسه همچنین پیمانکار طرح نیز در خصوص عدم ایفای تعهد تعاونی در پرداخت پاره ای از مطالبات مالی برای تکمیل پروژه مواردی را بیان نمود.

مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان نیز پس از استماع بیانات طرفین در این تعاونی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات تعاونی مناسب تر بود که پروژه در قالب قرارداد سه جانبه اجرا می گردید گفت : اهمیت نظارت در فعالیتهای بخش تعاون می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات تعاونیها بوده واز تخلفات وحاشیه پردازیها در آن جلوگیری شود.

وی با تاکید براینکه درتمام مراحل تکمیل پروژه باید پیمانکار مشخص بوده و کارها قانونی دنبال گردد گفت : هیات مدیره تعاونی می بایست در هفته آتی نسبت به ارائه اسناد ومستندات پروژه از قبیل کلیه قرادادهای منعقده با پیمانکاران از ابتدای اجرا پروژه تاکنون، ریز مطالبات اعضا وپیمانکار طی گزارشی به حوزه تعاون اداره کل استان اقدام نماید.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در ادامه خاطر نشان کرد : امیدواریم ذی نفعان واعضای تعاونی که همه از قشر فرهنگیان فرهیخته استان می باشند با سعه صدر به رفع مشکل پرداخته و به توافق لازم در خصوص تکمیل وتحویل پروژه پس ازطی مراحل  آن دست یابند.

همچنین مقرر گردید در راستای حل مشکل انشعابات آب وبرق وگاز با ادارات کل وسازمانهای مربوطه از سوی این اداره کل مکاتبه وموضوع پیگیری گردد.

۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۴۸