اخبار

انتصاب سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

انتصاب سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

اسماعیل خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی طی حکمی حسین فلاح نژادرابا حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست مدیریت روابط کار اداره کل منصوب نمود.

 

 

۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۲۷