اخبار

با حضور مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ؛ جلسه کمیته ارتقا سلامت اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.

با حضور مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان ؛ جلسه کمیته ارتقا سلامت اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز برگزار شد.
کمیته ارتقا سلامت اداری اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی با حضور مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان وحسین فلاح نژاد بازرس ویژه سلامت اداری اداره کل و معاونین حوزه های مختلف با هدف بررسی واجرایی نمودن دستورالعملها وبخشنامه های ابلاغی در این خصوص وراهکارهای پیشگیری از فساد وتخلف اداری درروز سه شنبه 3 مهرماه در اداره کل برگزار گردید.

درابتدای  این جلسه مهندس خلیلی مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان به به تشریح الزامات و شرح وظایف کمیته سلامت اداری ودستورالعملهای ابلاغی پرداخت.

وی ضمن بیاناتی بر اهمیت تقویت سلامت اداری و جلوگیری از بروز و گسترش زمینه های تخلف ادرای تأکید و در این خصوص آموزش و توجیه کارکنان در سطوح مختلف را بعنوان عامل مهم برشمرد و تشویق کارکنان قانونمند و برخورد قانونی با متخلفان را یکی از راههای مؤثر و مهم در خصوص اقدام عملی در برخورد با تخلف و گسترش فرهنگ سلامت اداری دانست.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان در خصوص اهمیت برنامه ریزی مناسب در جهت ارتقا سلامت اداری در دستگاههای دولتی گفت : منشاء بسیاری از معضلات از مسایل کوچک شروع می شود و عدم برخورد و تدبیر قانونی لازم مسئله منجر به معضل می شود که وقت و هزینه بسیاری را برای مدیریت دارد لذا باید تلاش شود در محیط اداری قبل از ایجاد مشکل و درمان معضل، ابتدا اطلاع رسانی دقیق و فرهنگ سازی شود تا زمینه های ایجاد تخلف برداشته واز آسیب ها پیشگیری گردد.

همچنین در این جلسه بر تلاش در جهت رفع گلوگاههای ایجاد فساد و آسیب در دستگاه ، آگاه سازی مراجعین از حقوق خود در مراجعات به دستگاه ، آموزش مستمر همکاران در موضوع ارتقا سلامت اداری و آشنایی با مصادیق تخلفات اداری، اقدام در جهت سنجش میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان ومسئولین در اداره کل ونیز تقویت ارزشهای معنوی،دینی و اخلاقی در بین کارکنان با اموزشهای فرهنگی واداری تاکید گردید ومصوباتی جهت اجرا تصویب شد.

۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۱۹