اخبار

برگزاری مسابقات شطرنج کارگران استان البرز به مناسبت هفته دولت

برگزاری مسابقات  شطرنج کارگران استان البرز به مناسبت هفته دولت
مسابقات شطرنج انتخابی کارگران استان البرز در سطح بانوان و آقایان به مناسبت هفته دولت در تاریخ 5 شهریور در سالن شهید شهید کیانپور کرج(هیئت شطرنج استان البرز) برگزار گردید.

خلیل عبدالهی رئیس اداره ورزشی فرهنگی کارگران اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در خصوص این مسابقات گفت : این مسابقات با حضور 38 ورزشکار از شرکتهای تعمیرات نیروگاهی، شرکت فرمند، قالبهای بزرگ صنعتی سایپا ،مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو) سازمان آتش نشانی کرج ،درنا ، ایندامین سایپا ،  شرکت دارو سازی سینا ژن، و سیمان آبیک ، در هفت دور به روش سوئیسی انجام گردید که به نفرات برتر این مسابقات جوایز و حکم قهرمانی اهداء گردید.

وی در خصوص نتایج این مسابقات در حوزه های بانوان وآقایان اظهار داشت :در بخش آقایان  نتایج مسابقات آقای احمد عبدی مقام اول ،محمد مقدس جعفری مقام دوم  و احمد احمد نیا مقام سوم را کسب نمودند  ودر بخش بانوان خانمها سحر لطفی مقام اول ، سارا لطفی مقام دوم وبهاره احمد نیا  مقام سوم را کسب نمودند.

۶ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳:۲۱