اخبار

نشست اتحادیه تعاونیهای مسکن کارمندان استان مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

نشست اتحادیه تعاونیهای مسکن کارمندان استان  مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز
نشست اعضای هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای مسکن کارمندان ونیز اتاق تعاون استان البرز با مهندس خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان برگزار و مسائل ومشکلات ووضعیت موجود این اتحادیه ها مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس خلیلی در این جلسه ضمن برشمردن مزایای بخش تعاون وتاکید بر همدلی وتعامل موثر این تشکلات تعاونی با اداره کل در جهت تحقق اهداف بخش تعاون استان اظهارداشت :تشکلات تعاونی و اتحادیه های تعاونی استان بعنوان بازوی توانمند این اداره کل دربخش تعاون می توانند با تجمیع سرمایه های خرد مردم ونیز تامین منافع اعضای تعاونیها وشفاف سازی فعالیتها بر اساس قوانین و مقررات بخش تعاون در جهت امور عام المنفعه  و توسعه  اقتصاد و اشتغال گامهای موثری برداشته وفعالیت نمایند.

مدیرکل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان البرز در این جلسه همچنین بر استفاده از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای تقویت بخش تعاون تاکید نمود وگفت :  با مدیریت بهتر در بخش تعاونی ها و استفاده از ظرفیت های این حوزه می توانیم معضل ها را کاهش دهیم. وتعاونیها را توانمند سازیم.

در ادامه جلسه اتحادیه های تعاونیهای مسکن استان مسائل ومشکلات بخش تعاونی مسکن را مطرح نموده و از نظرات مدیرکل و مسولین حوزه تعاون این اداره کل بهره مند شدند.

 

۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۰۳