اخبار

اجرای طرح سه شنبه های پاک در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

اجرای طرح سه شنبه های پاک در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز
در راستای حفظ سلامت جامعه وکاهش مشکلات زیست محیطی وکمک به رفع معضل ترافیک وجلوگیری از آلودگی هوا اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز بر اساس مصوبه کمیته نظام پیشنهادات این اداره کل اقدام به اجرای طرح ((سه شنبه های پاک)) جهت همکاران این اداره کل نمود.

بر اساس اجرای این طرح مقرر گردید همکاران این اداره کل بجای استفاده از خودروهای شخصی ، در روزهای سه شنبه هر هفته از ناوگان حمل ونقل عمومی ویا دوچرخه استفاده نمایند که این طرح با هدف کاهش حجم ترافیک شهری وبه طور خاص ترافیک خیابانهای منتهی به محل اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان اجرایی می گردد تا این اداره کل بعنوان عضوی موثر از دستگاههای اجرایی استان با پیشگام شدن در خصوص حفظ وپاکیزگی محیط زیست وکمک به هوای پاک  گام موثری در این زمینه برداشته وزمینه تسری این روش پسندیده به سایر دستگاهها وارگانهای استان در دیگر روزهای هفته را نیز مهیا نماید.

گفتنی است بی‌تردید الگو شدن مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی در پیاده کردن این ایده می‌تواند مفید باشد زیرا هنگامی که مدیران ومسئولین در این امر پیشگام باشند و از وسایل نقلیه عمومی و یا دوچرخه استفاده کنند، می توان این طرح را در شهر واستان نیز نهادینه نمود.

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۳۲