معرفی مدیران

مدیر کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز

مدیرکل فلاح نژاد

حسین فلاح نژاد

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

تلفن مستقیم:   32506987-026 و   32520909-026

فکس:  32507746-026  

Email:Modiriat.alborz@iran.ir

مدیران اداره کل

رسانه جدید 4 
مدیریت تعاون
محمد علی محمد

026-32506541

32128000-داخلی 221
Email: Taavon.alborz@iran.ir

رضایی نسب مدیریت پشتیبانی و 
منابع انسانی
پرهام رضایی نسب

32128000-داخلی 330
026-32547949
Email: Poshtibani.alborz@iran.ir

شادمهر

مدیریت اشتغال و کارآفرینی

وبازرس ویژه سلامت اداری اداره کل
ابراهیم شادمهر
026-32521640

32128000
داخلی 404
Email: Eshteghal.alborz@iran.ir

میدان میری
مدیریت رفاه و امور اجتماعی

صابر میدان میری

32128000-داخلی300

32513627

Email:Omoure.Ejtemaei.alborz@iran.ir

 zarrinfarمدیریت روابط کار 

مرتضی زرین فر

026-32128000
داخلی 160
Email: Ravabetkar.alborz@iran.ir

تیتر

مدیران رئیس حراست

بابک کلانتری

تلفن 32128000

داخلی 450 و451

 

مدیران مسئول روابط عمومی

خانم حاتمی

تلفن 32128000

داخلی 315

مدیران

رئیس اداره روابط کار

غلامرضا فخاریه

تلفن 32128000

داخلی 154

مدیران

رئیس اداره بازرسی کار

احمد رمضانی

تلفن 32128000

داخلی 738

مدیران

رئیس اداره تشکلات کارگری وکارفرمایی

مجید مجدی

تلفن 32128000

داخلی 151

مدیران

رئیس اداره حمایت از مشاغل وبیمه بیکاری

نادر میرزایی

تلفن32128000

داخلی 736

مدیران

رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

خانم یوحنایی

تلفن 32128000

داخلی 206

 

مدیران

مسئول دبیرخانه کارگروه اشتغال استان

خانم ملازینل

تلفن 32128000

داخلی 459

مدیران

رئیس اداره کارآفرینی

خانم خدنگی

تلفن 32128000

داخلی 458

مدیران

رئیس اداره تشکیل تعاونی ها

خانم صاحبی

تلفن 32128000

داخلی 222

مدیران

رئیس اداره نظارت بر تعاونی ها

خانم رحمان پور

تلفن 32128000

داخلی 213

 

مدیران

رئیس اداره توسعه تعاونی ها

محمد امیری

تلفن 32128000

داخلی 209

مدیران

رئیس اداره امور اجتماعی

خانم فهمیده

تلفن  32128000

داخلی 302

مدیران

رئیس اداره امور بیمه ای وآسیب های اجتماعی

خانم عبدالخالقی

تلفن 32128000

داخلی 351

مدیران

رئیس اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران

خلیل عبدالهی

تلفن 32128000

داخلی 304

مدیران

رئیس امور مالی

خانم عبادی

 

تلفن 32128000

داخلی 467

مدیران

رئیس امور اداری

خانم رضایی

 

تلفن 32128000

داخلی 473

موسوی

مسئول مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره) کرج

سید حسین موسوی


 

روسای شهرستانی

مدیران

رئیس اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ

وحید علی پور

تلفن 44236555

مدیران

رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان نظرآباد

جمشید عزتی

تلفن 19-45403415

مدیران

رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان اشتهارد

سعید حسن پور

تلفن 377254440

مدیران

رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان فردیس

بهنام بهداروند

تلفن 36678447

مدیران

رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شمال شهرستان کرج

نادر رستگار

تلفن 32556363

جعفرپور

رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی جنوب شهرستان کرج

مسعود جعفر پور

تلفن 32808899

 

مدیران

رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی غرب شهرستان کرج(کمالشهر)

تلفن 34900170

34900134-135

 

عکس اداره

اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز