شرکتهای تعیین صلاحیت شده از سوی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی
 استان البرز

نام شرکت

تاریخ شروع  تعیین صلاحیت

تاریخ پایان اعتبار تعیین صلاحیت

نوین کوشان البرزسبز  95/12/24 96/12/23 
ظریف کاران البرز  95/12/24 96/12/23 
شباهنگ طلوع ایرانیان  95/12/24  96/12/23 
مهندسی رواق میهن  95/12/24   96/12/23
عصرنیک اندیش امیدالبرز  95/12/24  96/12/23 
رایان صنعت مکاترونیک  95/12/24  96/12/23 
همیاران پارسه بنیان البرز  95/12/24  96/12/23 
 بهروان روش گستر هشتگرد 95/12/10  96/12/9 
 پیشرو گشت آرمان 95/12/10  96/12/9 
 تاسیساتی پوریا گرما 95/12/10  96/12/9 
پاکسازان البرز سپید  95/12/10  96/12/9 
 تلاشگران چالاک نوین 95/12/10  96/12/9 
 زعیم سیر تهران 95/12/10  96/12/9 
 معراج سفر کرج 95/12/10  96/12/9 
 ایساتیس سیر جهان 95/12/10  96/12/9 
کاوش نگهداری البرز  95/12/10  96/12/9 
صانع سازه کوثر  95/12/10  96/12/9 
مهرآوین تغذیه البرز  95/11/27  96/11/26 
 سارینا گشت البرز  95/11/27 96/11/26 
دی راه کرج   95/11/27 96/11/26 
پیام سبز کرج  95/11/27  96/11/26 
عرفان مهر البرز  95/11/27  96/11/26 
تدبیر گران افق البرز  95/11/27  96/11/26 
آرش تهویه کرج  95/11/27  96/11/26 
البرز گشت فردیس  95/11/27  96/11/26 
امین درخشان البرز  95/11/27  96/11/26 
هادی برق رسانان ایرانیان  95/10/25  96/10/24 
محیط سبز ماهان  95/10/25  96/10/24 
اجرانگهدار سارا  95/10/25  96/10/24 
کاوش صنعت میهن اندیش  95/10/25  96/10/24 
آتی تدبیر ابنیه  95/10/25  96/10/24 
پدیده پیمانکاران جوان  95/10/25  96/10/24 
جهانگرد فرنوش  95/10/25  96/10/24 
پیام آوران سپیده سحر  95/10/25  96/10/24 
امین درخشان البرز 95/10/25  96/10/24 
زیبا سرای کرج 96/1/27  97/1/26 
پیشگامان سرزمین البرز  96/1/27   97/1/26
امید خدمات کرج  96/1/27  97/1/26 
نظیف شرف اطمینان  96/1/27  97/1/26 
خدمات ضیافت خاطره  96/1/27  97/1/26 
ایرسا سبز دشت ایرانیان  96/2/27   97/2/26
کیان فراز البرز  96/2/27   97/2/26
شایان رسام نوتریکا  96/2/27  97/2/26 
 پیشگامان ایمنی و بهداشت ایرانیان 96/2/27  97/2/26 
نیلگون البرز پارس  96/2/27  97/2/26 
کیمیا مهر باستان  96/2/27  97/2/26 
توسعه سبز چنار  96/2/27  97/2/26 
محیط پاک تدبیران سبز زاگرس  96/2/27  97/2/26 
قطران گاز البرز  96/3/20  97/3/19 
گلبرگ طبیعت البرز  96/3/20  97/3/19 
حامی اندیشان پاک البرز  96/3/20  97/3/19 
فلات نقشه یکم  96/3/20  97/3/19 
البرز پیام پرشین  96/3/20  97/3/19 
 کیان فراز البرز 96/3/20  97/3/19 
 توسعه پایدار منتظر قائم 96/3/20  97/3/19 
برکت سفره ایرانیان  96/3/20  97/3/19 
آوای حریر سبز  96/3/20  97/3/19 
دشتبان پردیس  96/3/20  97/3/19 
امین گشت سهرورد  96/3/20  97/3/19 
 مهراب ایلیا 96/4/19   97/4/18
صالحکاران پویش صبا  96/4/19  97/4/18
زیباسازان گیتی  96/4/19  97/4/18 
طاها سیرت  96/4/19  97/4/18 
قاصدک شهرپاک  96/4/19  97/4/18 
ترانه سبز کرج  96/4/19  97/4/18 
طلایه داران سبز کرج  96/4/19  97/4/18 
پاک بهار  96/4/19  97/4/18 
آوای گل افشان امروز  96/4/19  97/4/18 
نگین پیمان آلتون  96/4/19  97/4/18 
تعاونی توسعه یگانه گستر رسام ایرانیان  96/4/19  97/4/18 
 کوهپایه روبان سبز 96/4/19  97/4/18 
راه اندیشان نیکوی کرج  96/4/19  97/4/18 
 گلپونه سبز 96/4/19  97/4/18 
دلتا پدیده البرز  96/4/19  97/4/18 
عمران پایداری هیراد البرز  96/4/19  97/4/18 
محیط سبز ماهان  96/4/19  97/4/18 
شرکت راه اندیشان نیکوی کرج  96/4/96  97/4/18 
 تعمیرات نیروگاهی ایران 96/4/19  97/4/18
سازه عمران پیام سیر   96/5/18 97/5/17 
آتیه سازان سپهر مهندسی البرز  96/5/18  95/5/17 
جاوید سپیدار شهرماندگار  96/5/18  95/5/17 
 بهارآوران نیلی سبز البرز 96/5/18  95/5/17 
سبز پالایش البرز  96/5/18  95/5/17 
گیاه توسعه آریانا  96/5/18  95/5/17 
پردا فاراب البرز  96/5/18  97/5/17 
پیشگامان صنعت سلامت توسعه وآبادانی  96/5/18  97/5/17 
زینت سرای ساوج  96/5/18  97/5/17 
خدماتی مهندسی آب وخاک هستی  96/5/18  97/5/17 
سهراب گشت کهن البرز  96/5/18  97/5/17 
آسام گیتی گل گندم  96/5/18  97/5/17 
رهرو سیر پارسیان  96/5/18  97/5/17 
سهیل سیر البرز  96/5/18  97/5/17 
توسعه سیر پردیس  96/5/18  97/5/17 
البرز سیر نگین دانش  96/5/18  97/5/17 
امین کار اشتهارد  96/7/10   97/7/9
نسیم آرامش بهار البرز  96/7/10   97/7/9
چمن زار بوستان پارس  96/7/10  97/7/9 
نوید امداد ایرانیان  96/7/10  97/7/9 
 سلامت محیط سپهر البرز 96/7/10  97/7/9 
 دهکده سبزپوش 96/7/10  97/7/9 
برنادلان شهر  96/7/10  97/7/9 
شکوصدرا  96/7/10  97/7/9 
توسعه تجارت ویراماد  96/8/7   97/8/6
فن آوران صنعت گرماب  96/8/7   97/8/6
رایان مهرکاهار کرج  96/8/7   97/8/6
 آریان انرژی البرز 96/8/7   97/8/6
سازه سروش  96/8/7   97/8/6
کاهار گاز البرز  96/8/7   97/8/6
فتاح امین ساز  96/8/7   97/8/6
امیران ساز پردیس  96/8/7  97/8/6 
آرمان گستر پیمان  96/8/7  97/8/6 
نیک کوشای صنعت البرز  96/8/7  97/8/6 
نام آوران صبح البرز  96/8/16   97/8/15
افشان گستران سبز  96/8/16   97/8/15
محافظین تخت جمشید البرز  96/8/16   97/8/15

رد صلاحیت شرکتها

 

نام شرکت

نام مدیر عامل شرکت

تاریخ شروع عدم تعیین صلاحیت

تاریخ پایان عدم تعیین صلاحیت

گل چهره شهر
حشمت اله گودرزی
93/6/16
94/6/15