مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
فراخوان شرکت در مزایده استخر و سالن تیراندازی نور مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج
  نوع برگزاری
۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۷ آذر ۱۴۰۰ مزایده
فراخوان شرکت در مزایده سالن چند منظوره ورزشی و زمین های چمن فوتبال مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج
  ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ مزایده
آگهی شرکت در سرمایه گذاری و بهره برداری از زمینی به متراژ 51300 متر مربع با کاربری ورزشی در مجموعه ورزشی فرهنگی کارگران امام خمینی (ره) کرج
  ۳۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ فراخوان
آگهی دعوت ثبت نام انتخابات هیات حل اختلاف اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی جنوب شهرستان کرج
  حوزه فعالیت فراخوان
فراخوان
آگهی دعوت ثبت نام انتخابات هیات حل اختلاف اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ساوجبلاغ
  حوزه فعالیت فراخوان
۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ فراخوان
آگهی دعوت ثبت نام انتخابات هیات حل اختلاف اداره تعاون کار ور فاه اجتماعی شهرستان نظرآباد
  حوزه فعالیت فراخوان
۲۰ اَمرداد ۱۴۰۰ فراخوان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در دو نوبت 13 و 16 اسفند 1399 در روزنامه کار وکارگر چاپ شد
۲۰۹۹۰۰۳۸۳۳۰۰۰۰۰۱ حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ فراخوان
شرکت در سرمایه گذاری وبهره برداری از خوابگاه ورزشی مجموعه ورزشی کارگران امام خمینی (ره)کرج-آگهی در روزنامه کاروکارگر مورخ 9 بهمن 99 چاپ شد
  حوزه فعالیت فراخوان
نوع برگزاری
۹ بهمن ۱۳۹۹ فراخوان
فراخوان شرکت در مزایده استخر و سالن تیراندازی نور مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج
  حوزه فعالیت فراخوان
نوع برگزاری
۸ بهمن ۱۳۹۸ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۲ بهمن ۱۳۹۸ مزایده
  حوزه فعالیت فراخوان
۹ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۸ ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۸ مزایده
  موضوع
۲۳ اَمرداد ۱۳۹۸ ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۸ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ مزایده
  ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
  ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
123 ۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
4919 حوزه فعالیت فراخوان
موضوع
نوع برگزاری
۱۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۴ تیر ۱۳۹۵ فراخوان

بایگانی سال 1399

بایگانی سال 1397

بایگانی سال 1396

بایگانی سال 1395