فراخوان شرکت در مزایده سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی

 مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی (ره) شهرستان کرج

 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در نظر دارد بهره برداری از سالن چند منظوره و زمین چمن مصنوعی را به صورت اجاره یکساله به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

شرایط اولیه اشخاص حقوقی:

1-پروانه بهره برداری در مورد موضوع مزایده.

2- مدارک مربوط به شرکت.

3- حداقل 2 سال سابقه فعالیت در موضوع مزایده.

شرایط اولیه اشخاص حقیقی:

1-کپی کارت ملی و شناسنامه فرد.

2- حداقل سن 35 سال و متاهل.

3- حداقل 2 سال سابقه فعالیت در موضوع مزایده.

شرکت کنندگان برای دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 24/ 3 / 95 در ساعات اداری به مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران امام خمینی(ره) واقع در کلاک - روبروی شهرک جهان نما مراجعه نمایند.

زمان عودت جهت تحویل اسناد تا تاریخ 3/4/95  و زمان بازگشایی پاکتهای مزایده تا تاریخ   5/ 4 / 95 می باشد.

 

اداره کل کار تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

نوبت اول:   17/ 3/95      نوبت دوم:  20 / 3 /95

 

 

آگهی مناقصه