شرکتهای تأیید صلاحیت شده

شرکتهای تعیین صلاحیت شده از سوی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی
 استان البرز

نام شرکت

تاریخ شروع  تعیین صلاحیت

تاریخ پایان اعتبار تعیین صلاحیت

آتی تدبیر ابنیه   97/02/20   98/02/19 
البرز سیر مهدی  97/02/20   98/02/19 
پیشگامان سرزمین البرز  97/02/20  98/02/19
پینار صنعت سولار  97/02/20 98/02/19 
خدمات ضیافت خاطره  97/02/20 98/02/19 
 کاوش نگهدار البرز 97/02/20 98/02/19 
مبرقش سازان الوند  97/02/20 98/02/19 
معراج سیاحت رایکا  97/02/20 98/02/19 
مهرآوین تغذیه البرز  97/02/20  98/02/19 
 ایرسا سبز دشت ایرانیان  97/03/07   98/03/06 
توسعه پایدار قائم  97/03/07  98/03/06 
طلایه سران البرز  97/03/07  98/03/06 
عصر ماندگار البرز  97/03/07  98/03/06 
عمران سازان معرفت البرز  97/03/07  98/03/06 
فن آوران اطلاعات آریا همراه ایرانیان   97/03/07 98/03/06 
 مهر آب ایلیا  97/03/07 98/03/06 
نگین عمران نیک پی   97/03/07 98/03/06 
 ولیمه گستر پارسیان 97/03/07  98/03/06 
 آریا پیشتازان پارسیان 97/03/21     98/03/20  
 آیسان مهر 97/03/21  98/03/20  
امین گشت سهرورد  97/03/21  98/03/20  
تدبیر گران افق البرز  97/03/21  98/03/20  
 نیلگون البرز پارس 97/03/21  98/03/20  
استقامت گاز ماهان   97/04/17   98/04/16 
ایساتیس سیر جهان  97/04/17
98/04/16 
تاکسی تلفنی میلاد امروز  97/04/17  98/04/16 
 حامی اندیشان پاک البرز 97/04/17  98/04/16 
 دشتبان پردیس 97/04/17  98/04/16 
سازه گستر پایدار سهند  97/04/17  98/04/16 
گیتی تابلو آرین  97/04/17  98/04/16 
نظیف شرف اطمینان   97/04/17 98/04/16 
نوین کوشان البرز سبز  97/04/17   98/04/16
پاک بهار  97/05/17  98/05/16 
پیشگامان توسعه و آبادانی  97/05/17  98/05/16 
توسعه سبز چنار  97/05/17  98/05/16 
راه اندیشان نیکوی کرج  97/05/17  98/05/16 
رهرو سیر پارسیان  97/05/17  98/05/16 
زینت سرای ساوج  97/05/17  98/05/16 
 سازه عمران پیام سیر 97/05/17  98/05/16 
 سهراب گشت کهن البرز 97/05/17  98/05/16 
 سهیل سیر البرز 97/05/17  98/05/16 
محسن سیر البرز  97/05/17  98/05/16 
 محیط سبز ماهان 97/05/17  98/05/16 
هیرکان افراز پایدار  97/05/17  98/05/16 
آب و خاک هستی  97/06/07  98/06/06
 آوای گل افشان امروز 97/06/07  98/06/06 
ایرانیان بهمنش پاسارگاد  97/06/07  98/06/06 
بهار آوران دنیای سبز البرز  97/06/07  98/06/06 
پایا کوشان آکام  97/06/07   98/06/06
 پرتو صنعت شیده البرز 97/06/07  98/06/06 
پیش گامان دهکده پویای البرز  97/06/07  98/06/06 
چاوش تجهیز کارا فیدار  97/06/07   98/06/06
راهبرد کاسپین افق  97/06/07  98/06/06 
سازه گسل صنعت صحنه  97/06/07  98/06/06 
شایگان باز یافت پسماند فرهان  97/06/07  98/06/06 
عصر تکامل ایرانیان  97/06/07  98/06/06 
کیمیا مهر باستان  97/06/07  98/06/06 
 گلپونه سبز 97/06/07  98/06/06 
گیتی سیر طاها  97/06/07  98/06/06 
 محیط پاک تدبیران سبز زاگرس 97/06/07  98/06/06 
 یگانه گستر عمران ایرانیان 97/06/07  98/06/06 
البرز سیر نگین دانش  97/07/16  98/07/15
 سبز زیور 97/07/16  98/07/15 
 سیمین کاران به آور 97/07/16  98/07/15 
 طاها سیرت 97/07/16  98/07/15 
کاوش صنعت جهان  97/07/16  98/07/15 
نیکو سود ایرانیان  97/07/16  98/07/15 
ارمغان توسن آب البرز    97/08/06 98/08/05
امین کنعان  97/08/06  98/08/05 
باغ شهر سبز البرز ایرانیان  97/08/06  98/08/05 
تعاونی دهیاری های بخش مرکزی ساوجبلاغ  97/08/06  98/08/05 
توسعه تجارت ویراماد  97/08/06  98/08/05 
فرجاد رخشان پاسارگاد  97/08/06  98/08/05 
 قصر بلورین پرشین 97/08/06  98/08/05 
گیتی گستران سبز پوش البرز  97/08/06  98/08/05 
 مهتاب گاز البرز 97/08/06  98/08/05 
هیرسا پردیس ایرانیان  97/08/06  98/08/05 
افشان گستران سبز     97/09/28   98/09/27
پاک پیرای سیمای شهر  97/09/28  98/09/27 
تندیس هستی بهبود  97/09/28  98/09/27 
 جهان سیر نگین 97/09/28  98/09/27 
دهکده سبز پوش  97/09/28  98/09/27 
 زیبا سازان گیتی 97/09/28  98/09/27 
سورنا سفیر البرز  97/09/28  98/09/27 
 سیال آزمای جاوید امین 97/09/28  98/09/27 
 محافظین تخت جمشید 97/09/28  98/09/27 
آوای خروشان زندگی    97/10/19  98/10/18 
امیر سفیر البرز ماهان  97/10/19   98/10/18
 بهینه سازان مروارید گروس 97/10/19    98/10/18
 حامیان کیانشهر فرداد 97/10/19   98/10/18 
سازندگی الماس ساز اطلس  97/10/19   98/10/18 
 شفق ابرینه کرج 97/10/19   98/10/18 
کاوش کار ییلاق  97/10/19   98/10/18 
یاسین سفر آریا
97/10/19   98/10/18 
برزن سازان ماهان  97/11/03  98/11/02  
 پاک آراد توان نیک 97/11/03   98/11/02
پدیده سازان کیمیا گاز البرز  97/11/03   98/11/02
پویا تدبیر البرز  97/11/03   98/11/02
سبز پویان کادوس  97/11/03   98/11/02
کاهگار گاز البرز  97/11/03   98/11/02
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی دادبان نظم البرز  97/11/03   95/11/02 
آرمه سازه فاطر  97/11/23 98/11/22
 آوای حریر سبز 97/11/23   98/11/22
آیسان قزل اوزن  97/11/23  98/11/22 
البرز پیام پرشین  97/11/23  98/11/22 
امین درخشان البرز  97/11/23  98/11/22 
ایثار نماد افق کرج  97/11/23  98/11/22 
 پرتو سایان البرز 97/11/23  98/11/22 
 پیام آوران سپیده سحر 97/11/23  98/11/22 
خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سامان گلستان پرتو  97/11/23  98/11/22 
دایان پاک سبز زاگرس  97/11/23  98/11/22 
نیک کوشان صنعت البرز  97/11/23  98/11/22 
 آداک پیمان البرز 97/12/11 98/12/10
آذران گل بام امیر  97/12/11  98/12/10 
آسایش گستر رایکا     97/12/11 98/12/10 
اسپرلوس سپهر جاوید     97/12/11 98/12/10 
امین کار اشتهارد     97/12/11 98/12/10 
برنا ایده ماهان    97/12/11  98/12/10 
پاک پسماند البرز    97/12/11  98/12/10 
زاد مهر کاوه    97/12/11  98/12/10 
 سارینا گشت البرز    97/12/11  98/12/10 
سپید کاران ساحل    97/12/11  98/12/10 
ظریف کاران البرز     97/12/11 98/12/10 
فیدار پاک آروند پردیس    97/12/11  98/12/10 
مهر گشت مارلیک    97/12/11  98/12/10 
نهال کاران صدرا البرز    97/12/11  98/12/10 
 آرمان اشتاد آرشام    97/12/22 98/12/21
 آوام راشین بهار    97/12/22  98/12/21 
بحر سیر جهان     97/12/22  98/12/21 
 بنا دج پاسارگاد   97/12/22  98/12/21 
 پردیس سیر سامان البرز    97/12/22  98/12/21 
پیشرو گشت آرمان     97/12/22  98/12/21 
راستین کاوش صنعت     97/12/22  98/12/21 
 راه آفرین رسام گشت    97/12/22  98/12/21 
شباهنگ طلو ع ایرانیان     97/12/22  98/12/21 
شعله خاور کویر    97/12/22   98/12/21
عمیق لرزه یاشار     97/12/22  98/12/21 
کاروان سیر نوین امروز    97/12/22   98/12/21
 مهر آب ایلیا   97/12/22  98/12/21 
همیاران بازیافت کرج     97/12/22  98/12/21 
همیاران پارسه بنیان البرز     97/12/22  98/12/21 
     
     
     
     

رد صلاحیت شرکتها

 

نام شرکت

نام مدیر عامل شرکت

تاریخ شروع عدم تعیین صلاحیت

تاریخ پایان عدم تعیین صلاحیت

گل چهره شهر
حشمت اله گودرزی
93/6/16
94/6/15