شرکتهای تعیین صلاحیت شده از سوی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی
 استان البرز

نام شرکت

تاریخ شروع  تعیین صلاحیت

تاریخ پایان اعتبار تعیین صلاحیت

آتی تدبیر ابنیه   97/02/20   98/02/19 
البرز سیر مهدی  97/02/20   98/02/19 
پیشگامان سرزمین البرز  97/02/20  98/02/19
پینار صنعت سولار  97/02/20 98/02/19 
خدمات ضیافت خاطره  97/02/20 98/02/19 
 کاوش نگهدار البرز 97/02/20 98/02/19 
مبرقش سازان الوند  97/02/20 98/02/19 
معراج سیاحت رایکا  97/02/20 98/02/19 
مهرآوین تغذیه البرز  97/02/20  98/02/19 
 ایرسا سبز دشت ایرانیان  97/03/07   98/03/06 
توسعه پایدار قائم  97/03/07  98/03/06 
طلایه سران البرز  97/03/07  98/03/06 
عصر ماندگار البرز  97/03/07  98/03/06 
عمران سازان معرفت البرز  97/03/07  98/03/06 
فن آوران اطلاعات آریا همراه ایرانیان   97/03/07 98/03/06 
 مهر آب ایلیا  97/03/07 98/03/06 
نگین عمران نیک پی   97/03/07 98/03/06 
 ولیمه گستر پارسیان 97/03/07  98/03/06 
 آریا پیشتازان پارسیان 97/03/21     98/03/20  
 آیسان مهر 97/03/21  98/03/20  
امین گشت سهرورد  97/03/21  98/03/20  
تدبیر گران افق البرز  97/03/21  98/03/20  
 نیلگون البرز پارس 97/03/21  98/03/20  
استقامت گاز ماهان   97/04/17   98/04/16 
ایساتیس سیر جهان  97/04/17
98/04/16 
تاکسی تلفنی میلاد امروز  97/04/17  98/04/16 
 حامی اندیشان پاک البرز 97/04/17  98/04/16 
 دشتبان پردیس 97/04/17  98/04/16 
سازه گستر پایدار سهند  97/04/17  98/04/16 
گیتی تابلو آرین  97/04/17  98/04/16 
نظیف شرف اطمینان   97/04/17 98/04/16 
نوین کوشان البرز سبز  97/04/17   98/04/16
پاک بهار  97/05/17  98/05/16 
پیشگامان توسعه و آبادانی  97/05/17  98/05/16 
توسعه سبز چنار  97/05/17  98/05/16 
راه اندیشان نیکوی کرج  97/05/17  98/05/16 
رهرو سیر پارسیان  97/05/17  98/05/16 
زینت سرای ساوج  97/05/17  98/05/16 
 سازه عمران پیام سیر 97/05/17  98/05/16 
 سهراب گشت کهن البرز 97/05/17  98/05/16 
 سهیل سیر البرز 97/05/17  98/05/16 
محسن سیر البرز  97/05/17  98/05/16 
 محیط سبز ماهان 97/05/17  98/05/16 
هیرکان افراز پایدار  97/05/17  98/05/16 
آب و خاک هستی  97/06/07  98/06/06
 آوای گل افشان امروز 97/06/07  98/06/06 
ایرانیان بهمنش پاسارگاد  97/06/07  98/06/06 
بهار آوران دنیای سبز البرز  97/06/07  98/06/06 
پایا کوشان آکام  97/06/07   98/06/06
 پرتو صنعت شیده البرز 97/06/07  98/06/06 
پیش گامان دهکده پویای البرز  97/06/07  98/06/06 
چاوش تجهیز کارا فیدار  97/06/07   98/06/06
راهبرد کاسپین افق  97/06/07  98/06/06 
سازه گسل صنعت صحنه  97/06/07  98/06/06 
شایگان باز یافت پسماند فرهان  97/06/07  98/06/06 
عصر تکامل ایرانیان  97/06/07  98/06/06 
کیمیا مهر باستان  97/06/07  98/06/06 
 گلپونه سبز 97/06/07  98/06/06 
گیتی سیر طاها  97/06/07  98/06/06 
 محیط پاک تدبیران سبز زاگرس 97/06/07  98/06/06 
 یگانه گستر عمران ایرانیان 97/06/07  98/06/06 
البرز سیر نگین دانش  97/07/16  98/07/15
 سبز زیور 97/07/16  98/07/15 
 سیمین کاران به آور 97/07/16  98/07/15 
 طاها سیرت 97/07/16  98/07/15 
کاوش صنعت جهان  97/07/16  98/07/15 
نیکو سود ایرانیان  97/07/16  98/07/15 
ارمغان توسن آب البرز    97/08/06 98/08/05
امین کنعان  97/08/06  98/08/05 
باغ شهر سبز البرز ایرانیان  97/08/06  98/08/05 
تعاونی دهیاری های بخش مرکزی ساوجبلاغ  97/08/06  98/08/05 
توسعه تجارت ویراماد  97/08/06  98/08/05 
فرجاد رخشان پاسارگاد  97/08/06  98/08/05 
 قصر بلورین پرشین 97/08/06  98/08/05 
گیتی گستران سبز پوش البرز  97/08/06  98/08/05 
 مهتاب گاز البرز 97/08/06  98/08/05 
هیرسا پردیس ایرانیان  97/08/06  98/08/05 
افشان گستران سبز     97/09/28   98/09/27
پاک پیرای سیمای شهر  97/09/28  98/09/27 
تندیس هستی بهبود  97/09/28  98/09/27 
 جهان سیر نگین 97/09/28  98/09/27 
دهکده سبز پوش  97/09/28  98/09/27 
 زیبا سازان گیتی 97/09/28  98/09/27 
سورنا سفیر البرز  97/09/28  98/09/27 
 سیال آزمای جاوید امین 97/09/28  98/09/27 
 محافظین تخت جمشید 97/09/28  98/09/27 
آوای خروشان زندگی    97/10/19  98/10/18 
امیر سفیر البرز ماهان  97/10/19   98/10/18
 بهینه سازان مروارید گروس 97/10/19    98/10/18
 حامیان کیانشهر فرداد 97/10/19   98/10/18 
سازندگی الماس ساز اطلس  97/10/19   98/10/18 
 شفق ابرینه کرج 97/10/19   98/10/18 
کاوش کار ییلاق  97/10/19   98/10/18 
یاسین سفر آریا
97/10/19   98/10/18 
برزن سازان ماهان  97/11/03  98/11/02  
 پاک آراد توان نیک 97/11/03   98/11/02
پدیده سازان کیمیا گاز البرز  97/11/03   98/11/02
پویا تدبیر البرز  97/11/03   98/11/02
سبز پویان کادوس  97/11/03   98/11/02
کاهگار گاز البرز  97/11/03   98/11/02
موسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی دادبان نظم البرز  97/11/03   95/11/02 
آرمه سازه فاطر  97/11/23 98/11/22
 آوای حریر سبز 97/11/23   98/11/22
آیسان قزل اوزن  97/11/23  98/11/22 
البرز پیام پرشین  97/11/23  98/11/22 
امین درخشان البرز  97/11/23  98/11/22 
ایثار نماد افق کرج  97/11/23  98/11/22 
 پرتو سایان البرز 97/11/23  98/11/22 
 پیام آوران سپیده سحر 97/11/23  98/11/22 
خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سامان گلستان پرتو  97/11/23  98/11/22 
دایان پاک سبز زاگرس  97/11/23  98/11/22 
نیک کوشان صنعت البرز  97/11/23  98/11/22 
 آداک پیمان البرز 97/12/11 98/12/10
آذران گل بام امیر  97/12/11  98/12/10 
آسایش گستر رایکا     97/12/11 98/12/10 
اسپرلوس سپهر جاوید     97/12/11 98/12/10 
امین کار اشتهارد     97/12/11 98/12/10 
برنا ایده ماهان    97/12/11  98/12/10 
پاک پسماند البرز    97/12/11  98/12/10 
زاد مهر کاوه    97/12/11  98/12/10 
 سارینا گشت البرز    97/12/11  98/12/10 
سپید کاران ساحل    97/12/11  98/12/10 
ظریف کاران البرز     97/12/11 98/12/10 
فیدار پاک آروند پردیس    97/12/11  98/12/10 
مهر گشت مارلیک    97/12/11  98/12/10 
نهال کاران صدرا البرز    97/12/11  98/12/10 
 آرمان اشتاد آرشام    97/12/22 98/12/21
 آوام راشین بهار    97/12/22  98/12/21 
بحر سیر جهان     97/12/22  98/12/21 
 بنا دج پاسارگاد   97/12/22  98/12/21 
 پردیس سیر سامان البرز    97/12/22  98/12/21 
پیشرو گشت آرمان     97/12/22  98/12/21 
راستین کاوش صنعت     97/12/22  98/12/21 
 راه آفرین رسام گشت    97/12/22  98/12/21 
شباهنگ طلو ع ایرانیان     97/12/22  98/12/21 
شعله خاور کویر    97/12/22   98/12/21
عمیق لرزه یاشار     97/12/22  98/12/21 
کاروان سیر نوین امروز    97/12/22   98/12/21
 مهر آب ایلیا   97/12/22  98/12/21 
همیاران بازیافت کرج     97/12/22  98/12/21 
همیاران پارسه بنیان البرز     97/12/22  98/12/21 
     
     
     
     

رد صلاحیت شرکتها

 

نام شرکت

نام مدیر عامل شرکت

تاریخ شروع عدم تعیین صلاحیت

تاریخ پایان عدم تعیین صلاحیت

گل چهره شهر
حشمت اله گودرزی
93/6/16
94/6/15