شرکتهای تعیین صلاحیت شده از سوی اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی
 استان البرز

نام شرکت

تاریخ شروع  تعیین صلاحیت

تاریخ پایان اعتبار تعیین صلاحیت

نوین کوشان البرزسبز  95/12/24 96/12/23 
ظریف کاران البرز  95/12/24 96/12/23 
شباهنگ طلوع ایرانیان  95/12/24  96/12/23 
مهندسی رواق میهن  95/12/24   96/12/23
عصرنیک اندیش امیدالبرز  95/12/24  96/12/23 
رایان صنعت مکاترونیک  95/12/24  96/12/23 
همیاران پارسه بنیان البرز  95/12/24  96/12/23 
زیبا سرای کرج 96/1/27  97/1/26 
پیشگامان سرزمین البرز  96/1/27   97/1/26
امید خدمات کرج  96/1/27  97/1/26 
نظیف شرف اطمینان  96/1/27  97/1/26 
خدمات ضیافت خاطره  96/1/27  97/1/26 
ایرسا سبز دشت ایرانیان  96/2/27   97/2/26
کیان فراز البرز  96/2/27   97/2/26
شایان رسام نوتریکا  96/2/27  97/2/26 
 پیشگامان ایمنی و بهداشت ایرانیان 96/2/27  97/2/26 
نیلگون البرز پارس  96/2/27  97/2/26 
کیمیا مهر باستان  96/2/27  97/2/26 
توسعه سبز چنار  96/2/27  97/2/26 
محیط پاک تدبیران سبز زاگرس  96/2/27  97/2/26 
قطران گاز البرز  96/3/20  97/3/19 
گلبرگ طبیعت البرز  96/3/20  97/3/19 
حامی اندیشان پاک البرز  96/3/20  97/3/19 
فلات نقشه یکم  96/3/20  97/3/19 
البرز پیام پرشین  96/3/20  97/3/19 
 کیان فراز البرز 96/3/20  97/3/19 
 توسعه پایدار منتظر قائم 96/3/20  97/3/19 
برکت سفره ایرانیان  96/3/20  97/3/19 
آوای حریر سبز  96/3/20  97/3/19 
دشتبان پردیس  96/3/20  97/3/19 
امین گشت سهرورد  96/3/20  97/3/19 
 مهراب ایلیا 96/4/19   97/4/18
صالحکاران پویش صبا  96/4/19  97/4/18
زیباسازان گیتی  96/4/19  97/4/18 
طاها سیرت  96/4/19  97/4/18 
قاصدک شهرپاک  96/4/19  97/4/18 
ترانه سبز کرج  96/4/19  97/4/18 
طلایه داران سبز کرج  96/4/19  97/4/18 
پاک بهار  96/4/19  97/4/18 
آوای گل افشان امروز  96/4/19  97/4/18 
نگین پیمان آلتون  96/4/19  97/4/18 
تعاونی توسعه یگانه گستر رسام ایرانیان  96/4/19  97/4/18 
 کوهپایه روبان سبز 96/4/19  97/4/18 
راه اندیشان نیکوی کرج  96/4/19  97/4/18 
 گلپونه سبز 96/4/19  97/4/18 
دلتا پدیده البرز  96/4/19  97/4/18 
عمران پایداری هیراد البرز  96/4/19  97/4/18 
محیط سبز ماهان  96/4/19  97/4/18 
شرکت راه اندیشان نیکوی کرج  96/4/96  97/4/18 
 تعمیرات نیروگاهی ایران 96/4/19  97/4/18
سازه عمران پیام سیر   96/5/18 97/5/17 
آتیه سازان سپهر مهندسی البرز  96/5/18  97/5/17 
جاوید سپیدار شهرماندگار  96/5/18  97/5/17 
 بهارآوران نیلی سبز البرز 96/5/18  97/5/17 
سبز پالایش البرز  96/5/18  97/5/17 
گیاه توسعه آریانا  96/5/18  97/5/17 
پردا فاراب البرز  96/5/18  97/5/17 
پیشگامان صنعت سلامت توسعه وآبادانی  96/5/18  97/5/17 
زینت سرای ساوج  96/5/18  97/5/17 
خدماتی مهندسی آب وخاک هستی  96/5/18  97/5/17 
سهراب گشت کهن البرز  96/5/18  97/5/17 
آسام گیتی گل گندم  96/5/18  97/5/17 
رهرو سیر پارسیان  96/5/18  97/5/17 
سهیل سیر البرز  96/5/18  97/5/17 
توسعه سیر پردیس  96/5/18  97/5/17 
البرز سیر نگین دانش  96/5/18  97/5/17 
امین کار اشتهارد  96/7/10   97/7/9
نسیم آرامش بهار البرز  96/7/10   97/7/9
چمن زار بوستان پارس  96/7/10  97/7/9 
نوید امداد ایرانیان  96/7/10  97/7/9 
 سلامت محیط سپهر البرز 96/7/10  97/7/9 
 دهکده سبزپوش 96/7/10  97/7/9 
برنادلان شهر  96/7/10  97/7/9 
شکوصدرا  96/7/10  97/7/9 
توسعه تجارت ویراماد  96/8/7   97/8/6
فن آوران صنعت گرماب  96/8/7   97/8/6
رایان مهرکاهار کرج  96/8/7   97/8/6
 آریان انرژی البرز 96/8/7   97/8/6
سازه سروش  96/8/7   97/8/6
کاهار گاز البرز  96/8/7   97/8/6
فتاح امین ساز  96/8/7   97/8/6
امیران ساز پردیس  96/8/7  97/8/6 
آرمان گستر پیمان  96/8/7  97/8/6 
نیک کوشای صنعت البرز  96/8/7  97/8/6 
نام آوران صبح البرز  96/8/16   97/8/15
افشان گستران سبز  96/8/16   97/8/15
محافظین تخت جمشید البرز  96/8/16   97/8/15
جهان سیر نگین
96/9/13
97/9/13
مهر گشت مارلیک
96/9/13
97/9/13
ویرا تجارت آرون پارس
96/9/13
97/9/13
سپنتا مینوی مهر کاویان
96/9/13
97/9/13
کاوش کار ییلاق
 96/9/13 97/9/13
راستین کاوش صنعت
96/9/13
97/9/13
زاد مهرکاوه
96/9/13
97/9/13
پدیده سازان کیمیای گاز البرز
96/9/13
97/9/13
تعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز
96/9/13
97/9/13
جاوید توسعه مشعل البرز
96/9/25
97/9/25
 ایلیا شمس اکسین
96/9/25
 97/9/25
قائم پاک آبادگران پارسیان
96/9/25
979/25
آران سازه فجر پارسیان
96/10/13
 97/10/13
نگارین تندیس پاک
 96/10/13  97/10/13
تیس گستر سانا
 96/10/13 97/10/13
پیشگام خدمات پاک زینت درسا
 96/10/13 97/10/13
یاسین سفر ریا
 96/10/13 97/10/13
صبا عمرانگر کرج
96/10/20
 97/10/20
صبح کاوش معین
96/10/20
97/10/20
سپید آوای البرز
 96/10/20 97/10/20
فرزان دژ پرهام
 96/10/20 97/10/20
ماهان فرتاک البرزپویا تدبیر البرز
96/10/20
97/10/20
پویا تدبیر البرز
96/10/20
97/10/20
سورنا سفیر البرز
96/10/20
97/10/20
مهندسی مهاب نیرو صنعت
 96/10/20 97/10/20
پاک بوم خدم البرز
96/11/12
97/11/12
پیام آوران سپیده سحر
 96/11/12 97/11/12
آیسان قزل اوزن
96/11/12
97/11/12
آبادیس یاران البرز
96/11/12
97/11/12
سپیدکاران ساحل
96/11/12
97/11/12
ایثارنماد افق کرج
96/11/12
97/11/12
راشا نقش آرکا
96/11/12
97/11/12
پدید آوران آرامان
96/11/12
97/11/12
شکوه صدرا
96/11/30
97/11/30
عرفان مهر البرز
 96/11/30  97/11/30
بحرسیر جهان
 96/11/30  97/11/30
 آرمان اشتاد آرشام
96/11/30
97/11/30
 امین درخشان البرز
96/11/30
97/11/30
سبز پاکروب کاری
96/11/30
97/11/30
آسایش گستر رایکا
96/11/30
97/11/30
گسترش صنعت عدالت تابان
96/11/30
97/11/30
نشاط آوران صبح آراد
96/12/20
97/12/20
مهندسی رواق میهن
 96/12/20 97/12/20
کاوش صنعت میهن اندیش
 96/12/20  97/12/20
کاوش پویای جنوب
96/12/20
 97/12/20
همراز مهر آینده نگر
96/12/20
97/12/20
قاصدک پاک البرز
 96/12/20  97/12/20
پارسیان اندیشان کاهار
 96/12/20 97/12/20
 ایمن صنعت سازه کرج
96/12/20
97/12/20
معراج سفر کرج
96/12/20
97/12/20
البرز گشت فردیس
96/12/20
97/12/20
آسنا اندیشه عمران سازان هونامیک
96/12/20
97/12/20
همیاران پارسه بنیان البرز
96/12/20
97/12/20
بهار پویش آفتاب البرز
96/12/20
97/12/20
شباهنگ طلوع ایرانیان
96/12/20
97/12/20
پدیده پیمانکاران جوان
96/12/20
97/12/20
گل کاران آرارات ایرانیان
 96/12/20 97/12/20
 پیشرو گشت آرمان
96/12/20
97/12/20

رد صلاحیت شرکتها

 

نام شرکت

نام مدیر عامل شرکت

تاریخ شروع عدم تعیین صلاحیت

تاریخ پایان عدم تعیین صلاحیت

گل چهره شهر
حشمت اله گودرزی
93/6/16
94/6/15