دوره های آموزشی و انتشارات آموزشی برای مخاطبین جامعه هدف و همکاران

 
* انتشارات موسسه کار وتامین اجتماعی(سال 1400)

مجموعه کتابهای آموزشی موسسه کار و تامین اجتماعی در اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان البرز موجود است علاقمندان در استان البرز جهت تهیه کتاب میتوانند با شماره تلفن( ۳۲۱۲۸۰۰۰_داخلی ۳۲۰ و یا ۳۳۰) تماس حاصل نمایند.

لیست قیمت و سایر عناوین کتابهای موجود موسسه کار وتامین اجتماعی-(کلیک کنید)

...............................................................................................................................