بیانیه هدف تارنمای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز

بیانیه هدف تارنمای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز


- سهولت در ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به روز و در لحظه
- ایجاد امکان ارائه خدمات الکترونیکی در فضای مجازی 
- آشنایی بازدیدکنندگان با فرایند انجام خدمات مرتبط
- امکان ایجاد پرسش ها و دریافت پاسخهای مرتبط با قوانین کار ، روابط کار ، بازرسی کار و بیمه بیکاری و نیز قوانین و اساسنامه های مرتبط با تعاونیها
- ارائه فرمهای لازم به منظور سهولت استفاده کاربران