جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج با حضور مدیرکل

جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج

جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج

جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج

جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج

جلسه رسیدگی به مشکلات تعاونی مسکن ناشنوایان کرج

سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.