مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز با حضور معاون امور اجتماعی وفرهنگی وزیر کار

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

مراسم گرامیداشت دهه فجر ویژه جامعه کار وتلاش استان البرز

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.