بازدید مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز از نمایشگاه کارافرینان استان در هفته ملی مهارت به همت فنی و حرفه ای و مرکز تخصصی کارافرینی ومهارتهای کسب و کار البرز

بازدید مدیرکل تعاون کار البرز از نمایشگاه کارافرینان استان در هفته ملی مهارت

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل تعاون کار البرز از نمایشگاه کارافرینان استان در هفته ملی مهارت

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل تعاون کار البرز از نمایشگاه کارافرینان استان در هفته ملی مهارت

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل تعاون کار البرز از نمایشگاه کارافرینان استان در هفته ملی مهارت

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل تعاون کار البرز از نمایشگاه کارافرینان استان در هفته ملی مهارت

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل تعاون کار البرز از نمایشگاه کارافرینان استان در هفته ملی مهارت

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

بازدید مدیرکل تعاون کار البرز از نمایشگاه کارافرینان استان در هفته ملی مهارت

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.