انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی و اداره کل فنی وحرفه ای استان البرز در خصوص آموزش های بخش تعاون

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تعاون کار و اداره کل فنی وحرفه ای استان البرز در خصوص اموزشهای بخش تعاون

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تعاون کار و اداره کل فنی وحرفه ای استان البرز در خصوص اموزشهای بخش تعاون

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تعاون کار و اداره کل فنی وحرفه ای استان البرز در خصوص اموزشهای بخش تعاون

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تعاون کار و اداره کل فنی وحرفه ای استان البرز در خصوص اموزشهای بخش تعاون

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تعاون کار و اداره کل فنی وحرفه ای استان البرز در خصوص اموزشهای بخش تعاون

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل تعاون کار و اداره کل فنی وحرفه ای استان البرز در خصوص اموزشهای بخش تعاون

شنبه ۹ اَمرداد ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.