نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز به مناسبت هفته بهزیستی و تامین اجتماعی به میزبانی بهزیستی

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه استان در بهزیستی

دوشنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۰

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه استان در بهزیستی

دوشنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۰

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه استان در بهزیستی

دوشنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۰

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه استان در بهزیستی

دوشنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۰

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه استان در بهزیستی

دوشنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۰

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه استان در بهزیستی

دوشنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۰

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه استان در بهزیستی

دوشنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۰

نشست شورای هماهنگی مدیران کل زیر مجموعه استان در بهزیستی

دوشنبه ۴ اَمرداد ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.