جلسه رسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی مسکن آبفای شهرستان نظرآباد با حضور مدیرکل محترم ، مدیر امور تعاون و رئیس وکارشناس تعاون اداره شهرستان نظر آباد و اعضای هیات مدیره تعاونی

جلسه رسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی مسکن آبفای شهرستان نظرآباد

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

جلسه رسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی مسکن آبفای شهرستان نظرآباد

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

جلسه رسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی مسکن آبفای شهرستان نظرآباد

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

جلسه رسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی مسکن آبفای شهرستان نظرآباد

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰

جلسه رسیدگی به مشکلات شرکت تعاونی مسکن آبفای شهرستان نظرآباد

چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.