نشست مدیرکل ورزش و جوانان استان با مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی البرز درخصوص حل مشکلات روابط کار نیروهای کار اداره کل ورزش

خصوص حل مشکلات روابط کار و اشتغال نیروهای کار و کارگران شاغل

شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

خصوص حل مشکلات روابط کار و اشتغال نیروهای کار و کارگران شاغل

شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

خصوص حل مشکلات روابط کار و اشتغال نیروهای کار و کارگران شاغل

شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰

خصوص حل مشکلات روابط کار و اشتغال نیروهای کار و کارگران شاغل

شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.